Cennik

Karnety miesięczne

Siłownia/Sala fitness

Karnet open

150 zł - bez limitu wejść

140 zł - bez limitu wejść, dla osób powyżej 55 r.ż.

140 zł - bez limitu wejść, dla osób do 18 r.ż.

Sala fitness

Karnet miesięczny - 75 zł - 4x w tygodniu

Wejscie jednorazowe - 18 zł

Siłownia

Karnet open

140 zł -  bez limitu wejść

130 zł - bez limitu wejść, dla osób powyżej 55 r.ż.

130 zł - bez limitu wejść, dla osób do 18 r.ż.

 

Wejście jednorazowe - 25 zł