Cennik

Karnety miesięczne

Siłownia/Sala fitness

Karnet open

130 zł - bez limitu wejść

120 zł - bez limitu wejść, dla osób powyżej 55 r.ż.

120 zł - bez limitu wejść, dla osób do 18 r.ż.

Sala fitness

Karnet miesięczny - 65zł - 4x w tygodniu

Wejscie jednorazowe - 13 zł

Siłownia

Karnet open

120 zł -  bez limitu wejść

110 zł - bez limitu wejść, dla osób powyżej 55 r.ż.

110 zł - bez limitu wejść, dla osób do 18 r.ż.

 

Wejście jednorazowe - 20 zł