Cennik

Karnety miesięczne

Siłownia/Sala fitness 

110 zł - bez limitu wejść

100 zł - bez limitu wejść, dla osób powyżej 55 r.ż.

100 zł - bez limitu, dla osób do 18 r.ż.

90 zł - 4x w tygodniu

80 zł - 4x w tygodniu, dla osób powyżej 55 r.ż.

80 zł - 4x w tygodniu, dla osób do 18 r.ż.

Sala fitness

Karnet miesięczny - 50 zł - 4x w tygodniu

Wejscie jednorazowe - 8 zł

Siłownia

85 zł -  bez limitu wejść

75 zł - bez limitu wejść, dla osób powyżej 55 r.ż.

75 zł - bez limitu, dla osób do 18 r.ż.

75 zł - 4x w tygodniu

65 zł - 4x w tygodniu, dla osób powyżej 55 r.ż.

65 zł - 4x w tygodniu, dla osób do 18 r.ż.

Wejście jednorazowe - 13 zł