Cennik

Karnety miesięczne

Siłownia/Sala fitness 

120 zł - bez limitu wejść

110 zł - bez limitu wejść, dla osób powyżej 55 r.ż.

110 zł - bez limitu, dla osób do 18 r.ż.

110 zł - 4x w tygodniu

100 zł - 4x w tygodniu, dla osób powyżej 55 r.ż.

100 zł - 4x w tygodniu, dla osób do 18 r.ż.

Sala fitness

Karnet miesięczny - 50 zł - 4x w tygodniu

Wejscie jednorazowe - 8 zł

Siłownia

105 zł -  bez limitu wejść

 90 zł - bez limitu wejść, dla osób powyżej 55 r.ż.

 90 zł - bez limitu, dla osób do 18 r.ż.

 95 zł - 4x w tygodniu

 85 zł - 4x w tygodniu, dla osób powyżej 55 r.ż.

 85 zł - 4x w tygodniu, dla osób do 18 r.ż.

Wejście jednorazowe - 15 zł